L'aeròdrom de Girona és un dels onze únics amb què Aena guanya diners, gràcies al volum de viatgers i a les taxes
diari de girona - Abril 2011
GIRONA | ALBERT SOLER

No els falta raó als que argumenten que Aena es beneficia econòmicament del creixement experimentat per l'aeroport de Girona els darrers anys. Mentre la majoria d'aeroports van tancar 2010 amb pèrdues, el de Girona va acabar l'exercici amb uns guanys de 10,55 milions d'euros (14,45 abans d'impostos). Girona és el cinquè aeroport de l'Estat que més beneficis va obtenir, i es troba per tant entre els únics onze que no van acabar 2010 amb pèrdues, no cal dir que gràcies a Ryanair gairebé en exclusiva.
Girona va obtenir un volum de negoci durant 2010 de 36,9 milions, segons que va informar ahir Aena a la presentació de resultats dels aeroports espanyols. D'aquests, 24,64 els va obtenir gràcies als serveis aeroportuaris que presta, i 12,31 gràcies a serveis comercials. Descomptades les despeses de personal i d'explotació, més les amortitzacions, dóna un benefici de 14,45 milions, que es queden en 10,55 després d'aplicar-hi l'Impost de Societats.
Segons alguns experts -com Germà Bel-, això demostra que les taxes aeroportuàries son artificalment altes a Girona, i que podrien ser rebaixades per millorar-ne la competitivitat. També demostra que són artificalment baixes a Barcelona, d'aquí el seu dèficit.
L'Aeroport de Barcelona va tancar 2010 amb unes pèrdues de 73,88 milions, un 62% més que les comptabilitzades un any abans (-45,58 milions d'euros). Aena va justificar els resultats de l'Aeroport del Prat per l'augment derivat de les amortitzacions, un 27,4% superiors a l'any anterior, així com el creixement dels costos per la posada en marxa de la terminal T1, que han significat un 8,3% més que en l'exercici anterior.
Madrid-Barajas va tancar 2010 amb unes pèrdues de 134,72 milions d'euros, un 36,6% menys que l'any anterior, quan va perdre 212,76 milions. L'aeroport de la capital espanyola va aconseguir també reduir gairebé un 40% el seu resultat operatiu, abans d'impostos, fins a unes pèrdues de 184,5 milions d'euros, davant de les comptabilitzades un any abans (-306,3 milions d'euros).
Dels 47 aeroports de la xarxa, 27 van millorar els seus resultats l'any passat. En el seu conjunt, els aeroports espanyols van registrar unes pèrdues de 275 milions d'euros en 2010, fet que suposa una millora del 15% respecte el resultat negatiu amb el qual van tancar l'any anterior, ja que aleshores van comptabilitzar 325,2 milions d'euros de pèrdues.