Els assidus a la línia estan indignats perquè diuen que els avions que fan aquesta ruta van «plens»