La societat civil de Girona, representada per cambres de comerç, patronals, sindicats i Universitat de Girona, reclam la descentralització de la gestió aeroportuària de Girona

veure la galeria fotogràfica