Les instal·lacions de Vilobí han patit un descens del 21,3% i en quatre mesos s'han perdut 364.115 viatgers