La Cambra de Comerç de Girona vol entrar en el comitè aeroportuari